woensdag 17 december 2014

maandag 20 oktober 2014

Drieteenstrandlopers

19 mei 2011 geringd op IJsland. September 2012, 2013 en nu oktober 2014 waargenomen op de Brouwersdam

Zoekplaatje:  drieteenstrandloper, bonte strandloper en scholekster

woensdag 8 oktober 2014

Een weekje Zeeland in oktober

Groenpootruiter

Isabeltapuit

Torenvalk

Torenvalk

Torenvalk

zondag 5 oktober 2014

woensdag 9 juli 2014

zondag 15 juni 2014

woensdag 4 juni 2014

vakantiefoto's

kemphaan en kemphen
weidebeekjuffer
bergeend

blauwe kiekendief

boomklever

tjiftjaf

grote bonte specht

grutto

gele kwikstaart

glanskop

vuurjuffer

vroege glazemaker

kemphaan

viervlek

tureluur

koolmees met juvenielen

paringswiel lantarentje

platbuik